Europees Parlement – Brussel

Sumi zorgt hier voor een optimale integratie van diverse automatiseringen bij de renovatie van het Wiertz-gebouw. Een belangrijk element zijn de gepersonaliseerde aanpak voor de KNX-verlichtingscircuits in de honderden bureau’s, waar de verlichting trouwens automatisch wordt gedimd afhankelijk van de natuurlijke individuele lichtinval. Er was ook de vraag van het facility management om voor elk circuit in elk bord een zicht te krijgen op het elektrisch verbruik. Dit alles wordt gevisualiseerd via een centraal gebouwenbeheersysteem op maat van zowel het technisch personeel, als van de verschillende gebruikers. Elk type gebruiker heeft zijn eigen toegangsniveau en ziet ook enkel datgene wat hem of haar aanbelangt.

powered by float:left